Program

Här finner du program för de olika dagarna hos oss på Almedalspaviljongen.

Se separata heldagsprogram:

09.00-09.30

Tete a tete med Daniel Forslund

Undervåningen

Innovationslandstingsrådet, L, Daniel Forslund, Stockholms läns landsting, svarar på leverantörernas och landstingens frågor. Välkommen du med. Samtalet leds av Hanna Brodda, chefredaktör Medtech Magazine.

09.00-10.00

Kemivärldenbiotech, Om vårt vatten, Ndumbe Öhman

Övervåningen

Hur ser vattentillgången och vattenreningen ut nationellt? Tjänligt/säkert dricksvatten. Vad görs och vad är svårt att utföra? Nya innovationer inom området.

Svenskt Vatten: Dan Löfgren, Kommunikationschef: Utmaningar på kort och lång sikt för VA-Sverige.
Gotland Stad: Patric Ramberg, Förvaltningschef: Vattentillståndet i Region Gotland, nu och i framtiden.
IKEM: Nils Hannerz, Forsknings- och innovationschef: Förutsättningar ur industrins perspektiv. Var står IKEM i fråga om hållbar vattenanvändning och vad erbjuder de industrin inom detta område. Vad ser man händer på sikt?

10.00-12.00

Nya tekniker och nya innovationer och implementering av dessa. Hur kan nya tekniker ändra förutsättningarna för H2O-rening?

Övervåningen

Kaffe och mingel (20 minuter)
Nya tekniker och nya innovationer och implementering av dessa. Hur kan nya tekniker ändra förutsättningarna för H2O-rening?
Orbital Systems: Sara Sterner: Hur går vi från 200 till 20 liters vattenförbrukning per dag hemma?
Waters Sverige AB: Jayesh Kattla, Account Manager + Högskolan Kristianstad, Erland Björklund, Professor: Status lagändringar avseende vattenrening och aktuella lösningar.
WIN Water, Maria Sätherström Lantz
Watersprint: Linda Kokkola, vice VD på Watersprint. Watersprint – innovativ och miljövänlig teknologi för vattendesinficering.
Värmevärden AB och Nynas AB: Jonas Dyrke, affärsutvecklare: Presentation av ett framgångsrikt samarbete.

10.00-11.00

Vård på distans

Undervåningen

Vårdoperatör – en ny roll i hälso- och sjukvården.
Med praktiska exempel demonstreras en fungerande lösning där vårdoperatören har en viktig roll. Fungerar vård på disans? Vad är det som är bättre och vilka faror finns det? – paneldiskussion

Arrangeras tillsammans med MedHelp.

11.00-12.00

Mod och möjligheter i forskning och klinisk verklighet - efter Macchiarini

Undervåningen

Macchiariniskandalen skakade om och skadade förtroendet för vård och medicinsk forskning. Nu tar institutionerna nya tag och vill bli ännu bättre.

Deltagare: Melvin Samsom, sjukhusdirektör Karolinska sjukhuset, Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör Sahlgrenska sjukhuset, Karin Dahlman Wright, tf rektor Karolinska Institutet.

13.00-14.00

Vad har Donald Trump gemensamt med svensk sjukvård?

Undervåningen

President Trump vill bygga murar och riva handelssamarbeten. Detta ska vi ta lärdom av i svensk sjukvård – göra precis tvärtom. Riv gränser mellan sjukvård och industri, öka samarbetet mellan leverantörer och krossa stuprören inom sjukvården – då ökar innovationstakten och och effektiviteten kan höjas. Arrangeras tillsammans med Siemens.

Deltagare: Louise Strand, LFOU och chef koncerninköp Skåne. Anders Persson, professor, överläkare och föreståndare CMIV, Lars Gatenbeck. Moderator är Petrus Læstadius, vice vd Swedish Medtech.

13.00-15.00

Reningstekniken inom industrin skiljer sig från den i kommunala reningsverk

Övervåningen

Reningstekniken inom industrin skiljer sig från den i kommunala reningsverk. Hur ser hållbar vattenanvändning ut inom industrin?

AstraZeneca: Karin Boström, Environmental Improvement Lead: Hållbar vattenanvändning, Vilka behov avseende vattenrening ser man nu och i framtiden?
Pfizer: Bengt Mattsson, Manager CSR & environment: Hållbar vattenanvändning. Behov långsiktigt?
Sweden Water Research (SWR): Kenneth Persson, forskningschef: Framtidens vattenrening – innovationer som redan finns och de vi kanske saknar.

14.00-15.00

Trender och Nyheter inom eHälsa och välfärdsteknologi

Undervåningen

Vilka är nyheterna inom ehälsoområdet? Vi blickar mot Vitalis 2018.

Arrangeras tillsammans med Vitalis.

15.20-16.00

Paneldiskussion med frågor från publiken

Övervåningen

Paneldiskussion med frågor från publiken: Maria Sätherström Lantz, moderator.
AstraZeneca, Pfizer, Watersprint, Svenskt Vatten, IKEM, WIN Water, Waters Sverige AB, Högskolan Kristianstad

Se separata heldagsprogram:

09.00-09.30

Patienten möter makten

Övervåningen

Sara Riggare, parkinsonpatient och forskare samtalar med statssekreterare Agneta Karlsson, om regeringens ansvar och vad patienterna kan hjälpa regeringen med när vården ska moderniseras.

09.00-09.45

Framtidens handel – vilka trender måste butikskedjorna agera på idag för att vara konkurrenskraftiga imorgon

Undervåningen

Beskrivning av samhällsfrågan:
Vilka nu rådande trender kommer ha störst inverkan på framtidens handel? Vilka är de viktigaste faktorerna för butikskedjornas fortsatta tillväxt och lönsamhet på en disruptiv marknad? Hur kan butikskedjorna bäst förbereda sig på denna utveckling, och var ser man att de största hoten och möjligheterna finns? Dagligvaruhandels ledande aktörer ger sin syn på framtidens handel.

Utökad beskrivning av samhällsfrågan:
Handeln är i drastisk förändring. Köpbeteenden utvecklas snabbare än någonsin och digitaliseringen skapar helt nya affärsmodeller. För att behålla sin konkurrenskraft och fortsätta vara lönsamma måste butikskedjorna hitta balansen mellan vad som tidigare fungerat och vad som måste förändras framöver. EY:s och Kairos Futures rapport ”Future of Nordic Retail” tar avstamp i de nu starkaste drivkrafterna inom samhälle, handel, konsument- och köpbeteende, och förutspår vilka effekter vi kommer se av dem framöver. Några ledande aktörer från dagligvaruhandeln ger också sin syn på hur man skapar lönsam tillväxt och ökad konkurrenskraft i en oviss framtid.

Medverkande:
– Anders Svensson, vd, Ica Sverige
– Catrin Folkesson, online director, Coop
– Jonas Arnberg, vd, HUI Research
– Magnus Kempe, director retail, Kairos Future
– Jennifer Rock-Baley, partner, EY

Kontaktperson 1: Lars Nordmark, Eventchef, Mentor Communications, 0707-965217
Kontaktperson 2: Cecilia Öster, Projektledare, Mentor Communications, 0707-965217
Kontaktperson 3: Tom Bernerskog, Projektledare, EY, 072-554 70 59

09.30-10.30

Läkemedelsbolagen blir hälsobolag

Övervåningen

Det pågår en transformation i branschen. Många läkemedelsbolag omformulerar sina uppdrag och går från att göra produkter för sjuka till att, med hjälp av bland annat digitala lösningar, hålla människor friska. Hur förändrar det relationen mellan vårdgivare och läkemedelsbolag, mellan individ/patient och vårdgivare.

10.00-10.45

Hur skapas en trygg och lönsambutik

Undervåningen

Handeln samverkar med och speglar det omgivande samhället. Så som brotten ser ut i Sverige så ser brotten ut i handeln. Frågan är mycket aktuellt och i tider av utmaningar gäller att fokusera på möjligheter och utveckling. Där service och säkerhet bör gå hand i hand.

Medverkande: Fredrik Kaati Polisen, Thobias Rydberg Polisen, Svensk Handel, Jenny Hedström Notifind, TBC, Per Geijer, Svensk Handel

10.30-11.00

Tête à tête med Anders Lönnberg

Övervåningen

Ett samtal med Anders Lönnberg om hans uppdrag som lifescience-samordnare för regeringen och kort sagt allt. Kom och ställ dina frågor. Samtalet leds av Hanna Brodda, chefredaktör Life Science Sweden.

11.00-12.00

Vinnarteamet har de bästa medarbetarna - rekrytera rätt

Övervåningen

Forskning och innovation kräver spetskunskap och teamet är avgörande för resultatet. Rekrytering inom läkemedel och biotech blir allt svårare och en felrekrytering blir en stor belastning för organisationen. Hur bildas ett bra team och hur rekryteras de bästa inom life science?

11.00-11.45

Hot och våld mot blåljuspersonal

Undervåningen

Hur påverkar bristen på tillit blåljuspersonalens möjlighet att hjälpa? Hot och våld mot blåljuspersonal ökar. Det som varit vardag för polis och väktare, drabbar nu också ambulanspersonal och räddningstjänst. En orsak kan vara bristande tillit. En verklighetsbeskrivning och en debatt kring hur händelser som lastbilsattacken på Drottninggatan ger ringar på vattnet.

Medverkande: Carin Götblad, Regionpolischef, Maria Khorsand, VD SOS Alarm, Pontus Westlund, Brandmännens Riksförbund, Janne Kautto, Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor, Peter Thore, Falck Academy, Peter Blom, Vårdförbundet.

12.00-12.30

Träffa Watson

Övervåningen

Ett diagnostiskt verktyg, beslutsstöd eller en oändlig databank av kunskap. Vad är egentligen Watson och vad ska vi använda hen till? Hur ser riskerna ut? Torbjörn Hägglöf från IBM, lovar att reda ut och demonstrera.

12.00-12.45

Hållbarhet håller på att bli en integrerad del av varumärkesbyggandet

Undervåningen

Det blir svårt för varumärken att överleva utan ett tydligt kommunicerat hållbarhetstänk. Handeln har ett stort ansvar för omställningen till en mer cirkulär ekonomi, där alla resurser tillvaratas och sopberget minimeras. Det handlar om mycket om att anpassa sortimentet i hållbar riktning, att få leverantörer att tänka på design och göra livscykelanalyser, men också om att hjälpa konsumenterna att göra rätt val och att tillägna sig ett cirkulärt beteende som att panta och lämna till återvinning i stället för att slänga. Sitt inte och vänta på politiska beslut och ny lagstiftning – ta i stället chansen att bygga hållbara varumärken som kunderna litar på. Seminariet baseras på den första stora kartläggningen av cirkulär ekonomi i Norden – rapporten The Nordic Market for Circular Economy av SB Insight.

Deltagare:
Erik Hedén, SB Insight
Erik Pettersson, Inregro
Fredrika Klaren, KappAhl

13.00-13.45

Stadskärnans framtid i omni-eran

Undervåningen

Detaljhandeln är inne i ett kraftigt förändringsskede. Digitaliseringen, inte minst i form av ökad e-handel, sätter press på de fysiska butikerna.Pressade marginaler och expanderade externhandel gör att många mindre aktörer tvingas slå igen. Andra större kedjeaktörer flyttar utanför stadskärnorna i jakten på kundströmmar.Trenden syns redan påtagligt flera svenska städer.
Här presenterar nu HUI Research för första gången ett konkret mått på hur man kan mäta fördelningen cityhandel och externhandel över tid. På seminariet lyfts frågan om vad utarmningen av handeln i stadskärnorna i förlängningen kan komma att få för konsekvenser i form av försämrad service, förlorade arbetstillfällen, tomma stadskärnor och minskad dragkraft för besöksnäringen.
Vi pekar också på vägar framåt i form av gemensamma strategier för handlare, kommuner och fastighetsägare och på möjligheten att samla fristående handlare kring gemensamma erbjudande i form av hemsidor och e-handelsplattformar.”

Medverkande: Michael Cronholm Konsultchef HUI, Anders Rovér, Struktur och etablering, Coop Butiker och Stormarknad, Ronald Bäckrud, chef region Stockholm Vasakronan, Maria Ahlestål etableringschef Apoteket

14.00-14.45

Är digitalisering receptet för en blödande cityhandel?

Undervåningen

Allt fler butikslokaler gapar tomma i små och medelstora städer. Mode- och skohandlare har sedan tidigare höga fasta kostnader och små marginaler. Nu lägger konkurrens från e-handel och nya köpcentrum sten på bördan. Stadskärnorna utarmas, småföretagare går i konkurs och arbetstillfällen försvinner.

Hur kommer detaljhandeln i våra citykärnor se ut i framtiden? Kan fysiska butiker dra nytta av digitaliseringen? Vad kan politiker, fastighetsägare och handlare för att gynna handeln i citylägen?
Presentation av ett pilotprojekt för framtidens handel. Därefter en paneldebatt med handlare, analytiker, fastighetsägare och branschorganisationer.

Frågeställningar:
Hur kan digitaliseringen stötta den fysiska handeln?
Vilka politiska beslut och samhällsåtgärder kan gynna handeln i citylägen?
Logistik, transporter, lokalanpassningar, hyror – vilka åtgärder behövs från politiker och fastighetsägare för att stärka butikernas konkurrenskraft?
Hur ser butikerna på förutsättningarna i citylägen jämfört med köpcentrum?

Programmet följs av ett mingel.

I panelen:
Jonas Arnberg, vd, HUI
Helena Waker, vd Trade Partners Sweden/Stockholm Fashion District
Erik Börjesson Fagerlind, vd Sneakersandstuff
Annelie Gullström, affärsutvecklingschef AMF Fastigheter
Maria Sandow, kanslichef, Svensk Handel STIL
Stina Storm, vd City Örebro
Jonas Ottosson, vd Venue Retail Group

14.00-14.45

Handeln öppnar dörrar- rakt in i Sverige

Övervåningen

Handeln är många nyanländas första kontakt med svenskt arbetsliv. Butiken blir ett viktigt nav i integrationen, här kan man träna svenska, få sina första arbetskompisar i nya hemlandet och snabbt få en egen inkomst. Handelsföretagen ger också karriärmöjligheter exempelvis att man redan som ung kan bli chef för en avdelning eller en butik. I dag finns det också många handelsjobb som kräver specialkunskaper inom it, logistik, ekonomi- och inköpsfunktioner. Handel bygger också på mångfald – alla kunder ska hitta det de söker och bli bemötta av medarbetare som förstår deras behov. Att ett team besitter kulturkompetens från många håll i världen blir en styrkefaktor. Men det går inte helt av sig självt. I Almedalspaviljongen lyfter vi frågorna om vilka åtgärder som är effektivast och vilka parter som behöver ta ansvar för integrationsfrågan.

Medverkande:
Amelie Silfverstolpe, programchef ÖppnaDörren och Yrkesdörren, Axfoundation
Arne Dahlberg, HR-direktör, Coca Cola
Bengt Hedlund, vd Convenience Stores
Susanna Gideonsson, förbundsordförande Handels
Jonas Berg, Maxi Södertälje

07.45-08.30

Qnets Dynamiska frukostbattle

Övervåningen

Qnet gör premiär i Almedalen i år, och anordnar ett Dynamiskt frukostbattle för säkerhetsbranschen.
Vi testar det innovativa konceptet frukostbattle i Almedalen. Temat är Mångfald och syftet är att lyfta såväl utmaningar som affärsnytta med en mindre likriktad säkerhetsbransch.
Qnets Dynamiska frukostbattle är öppet för alla som är intresserade, medlem eller inte, oavsett kön. Så ta med dig någon intresserad kollega eller vän och kom och diskutera mångfald som affärsidé!

OSA: Senast den 30 juni till info@qnetsakerhet.se

08.00-08.45

Måltider för 100-tals miljarder – vad händer i framtiden?

Undervåningen

Branschglidning mellan dagligvaruhandel och restaurangbranschen går allt snabbare, och just nu ökar restaurangerna mer. Hur ser framtiden ut när konsumentbeteenden förändras, nya erbjudanden skapas och digitala lösningar utvecklas alltmer. Vad blir effekten för handel, leverantör och konsument?

Medverkande:
Johan Kaij, Marketing Clinic
Christina Cheng, Sprillo
Magnus Carlsson, VD, Reitan
Robin Exman, Affärsutvecklingsdirektör, Martin & Servera

09.00-09.45

En mataffär för alla

Undervåningen

Personer med kognitiva svårigheter är en stor och växande kundgrupp. Eftersom få mataffärer är anpassade efter deras behov blir många beroende av anhöriga eller hemtjänst för sina inköp. Hur kan butiker bli mer ”demensvänliga”? Företrädare för myndighet, handel och konsumenter diskuterar.

Medverkande:
– Malin Ekman Aldén, generaldirektör, Myndigheten för delaktighet
– Wilhelmina Hoffman, vd, Svenskt Demenscentrum
– Anni Reimers, förbundssekreterare, Demensförbundet
– Elin Sandström, projektledare, Sveriges Konsumenter
– Anna Jönsson, kommunikationschef, Svensk Dagligvaruhandel

Moderator: Jane Lindell Ljunggren, Hattstugan Vård & Utbildning och expert i SVT-serien Sveriges bästa äldreboende

10.00-10.45

Måltidsvanor i förändring - så påverkar dina matvanor hela samhället

Övervåningen

Våra måltidsvanor förändras på ett sätt vi inte sett tidigare. En unik studie som redovisas här har kartlagt 21 000 måltider. Vad äter och dricker vi? Hur förändras våra måltider? Varför väljer vi en viss måltid? Var köper vi maten vi äter? Hur påverkas butiker, restauranger, service och infrastruktur?

Många stora drivkrafter gör att vi förändrar vårt måltidsbeteende. Insikter från en
studie av 21 000 måltider presenteras, inkluderande:

– Vilka är dom viktigaste drivkrafterna till varför vi väljer en viss måltid?
– Vad är hälsa, och hur påverkar det måltidsvalet?
– Var köper vi mat och måltider?
– Hur utvecklas onlineförsäljning av mat och vad driver det beteendet?
– Hur ser skillnaderna ut mellan storstäderna och mindre städer?

Medverkande:
Johan Kaij, Marketing Clinic. TBD
Lennart Schultz, Chef marknadskommunikation, Reitan
Kristina Ossmark, Marknadsdirektör, Martin & Servera

10.00-10.45

Kommer ny teknik och effektiv logistik att eliminera matsvinnet i framtiden?

Undervåningen

Hundratusentals ton funktionell mat kasseras på vägen från producent till konsument. Kan smarta förpackningar, ökad digitalisering och effektivare logistiksystem undanröja matsvinnsproblemet i framtiden? Vad krävs av branschen för att göra detta möjligt?

Det största matsvinnet sker hos konsumenten, men det kasseras även enorma mängder mat på vägen från producent till butik. Livsmedelsbranschen står inför stora möjligheter att förlänga hållbarheten på våra livsmedel med hjälp av nya digitala lösningar. Smarta förpackningar och effektiva logistiksystem kan också reducera stora delar av matsvinnet.

På seminariet får vi höra mer om olika lösningar och initiativ på hur matsvinnet minskas redan idag och hur det kommer att kunna minska i framtiden. Det kan handla om en effektivare logistik, digitala möjligheter, smarta idéer samt även traditionell välgörenhet.

Medverkande:
· Anna Elgh, VD, Svenska Retursystem
· Kristina Liljestrand, doktorand, Chalmers
· Johan Rindevall, verksamhetsledare, Matcentralen/Stockholms Stadsmission
· (ev) Sebastian Tarkowksi, Client Director, Nine
· Håkan Åkerström, VD Martin & Servera
· Sebastian Tarkowski Client Director , Nine

11.00-11.45

Stöldgods på tallriken?

Övervåningen

Butiksbrotten ökar. Stöldgods säljs vidare till bland annat restauranger. Det här är ett stort problem. Handlare, polis och politiker har börjat samarbeta, görs tillräckligt? Vad kan konsumenter göra?

Medverkande:
Fredrik Kaati, Polisen
Thobias Rydberg, Polisen
Pär Bygdeson, Livsmedelshandlarna
Per Geijer, Svensk Handel
Jenny Hedström, Securitas
Morgan Olofsson, (l)

11.00-11.45

Rätta vägen för lokalt producerade råvaror

Undervåningen

Det finns idag en naturlig drivkraft i marknaden att ge lokala producenter och kockar möjligheten att mötas för att utbyta information och skapa en plattform för trygga och rättvisa affärer. Det behövs nya lösningar. Men hur ska det lösas?

Dagens omvägar innebär att tillgängligheten av råvaror som är lokalt producerade minskar för konsumenten. Samtidigt är en av vår tids största klimatutmaningar att lyckas ställa om transporterna så de blir miljömässigt hållbara. Hur tar man bort onödiga transporter och samtidigt främjar en mer rättvis handel? Och vem ska egentligen ta ett sådant ansvar? Följ med på ett samtal kring den rätta vägen för en hållbar handel.

Medverkande: Malin Broman, Ambassadör, Simple Way, Gustav Gibrand, VD, Steglinge gård och David Egonson, VD, Holy Greens

12.00-13.00

Är du hållbar lille vän? Om svenska ungdomars lunchvanor

Övervåningen

Hur ser möjligheterna ut att göra medvetna val i skolmatsalen eller på snabbmatsrestaurangen? En stor del av våra livsmedel i offentliga kök importeras och lever inte upp till de krav vi i Sverige har på djurvälfärd. Under seminariet diskuteras hållbarhet på lunchtallriken. Branschorganisationen Svensk Fågel bjuder in till samtal på temat hållbarhet med utgångspunkt i något så konkret som svenska ungdomars lunchvanor. Hur ser möjligheterna ut att göra medvetna val i skolmatsalen eller på snabbmatsrestaurangen? Under seminariet diskuterar svenska ungdomspolitiker med sakkunniga hållbarhet på lunchtallriken kopplat till kyckling och ursprung. Färska undersökningar som visar på andelen importerat fågelkött kommer ligga till grund för diskussionerna.

13.00-13.45

Rakt in i Sverige

Övervåningen

Hur ska nyanlända snabbare komma in på arbetsmarknaden? I branscher med stora personalbehov såsom restaurang- och fastfoodbranschen finns det stora möjligheter. Vi möter företagare, myndigheter och politiker.

Medverkande:
Alexandra Sjöberg, utvecklingsledare för snabbspåren hos Arbetsförmedlingen
Charlotte Welin Zetterlund, HR-chef, Max Hamburgare
Elof Hansjons, kommunalråd (s), Södertälje kommun
Eskil Erlandsson, riksdagsman, (c)
Helena Skåntorp, Vd, Lernia
Johan Gottberg, krögare
Oliver Mohseni, VD, Frodas
Patrik Karlsson, Arbetsmarknadsexpert, Svenskt Näringsliv

Moderator: Lisbeth Rauden, chefredaktör, RS (Restauranger & Storkök)

13.00-13.45

Handeln måste ta ansvar för konsumenternas beteende

Undervåningen

Handeln påverkar konsumenter mer än man tror. För att få konsumenter att göra rätt val och förstå vad ett cirkulärt beteende är måste handeln ta ansvar och anpassa sin verksamhet för att styra samhället i rätt riktning.

Det ställer stora krav på företag gällande produktutveckling, innovation och kommunikation. Seminariet inleds med presentation baserat på den första stora kartläggningen av cirkulär ekonomi i Norden – rapporten The Nordic Market for Circular Economy av SB Insight.

Medverkande:
Erik Hedén, SB Insight
Anna Lilja, Konsumentföreningen Stockholm
Karin Brynell, Svensk Dagligvaruhandel
Marcus Pettersson, Packmarknaden

14.00-14.45

Färska frukter och grönsaker minskar risken för sjukdomar och bidrar till en mer hållbar framtid

Undervåningen

Forskning visar att barn i Sverige äter för lite frukt och grönt. Vilka är orsakerna och vad kan göras för att öka konsumtionen av frukt och grönsaker bland unga? Ett pedagogiskt salladskoncept LEKA har utvecklats i syfte att öka konsumtionen bland unga. Det kombinerar kunskap och inspiration med lekfullhet på ett pedagogiskt sätt.

Medverkande: Daniel Nylander, Konceptansvarig, Everfresh och Marcus Hellmann, Produktutvecklare, Everfresh

14.00-14.45

En demensvänlig butik, hur ser den ut?

Undervåningen

Personer med demens blir idag snabbt beroende av anhöriga eller hemtjänst för sina inköp då få mataffärer är anpassade efter deras behov. Med enkla medel kan butiker bli mer demensvänliga, något som även gynnar andra kundgrupper. Men hur går det till? En demensvänlig butik, hur ser den ut?

Morgan Olofsson, tidigare programledare för Gomorron Sverige och nyhetsankare i Rapport, numera egenföretagare, delar ut det nyinstiftade priset Årets mest demensvänliga butik.

Medverkande:
– Wilhelmina Hoffman, vd, Svenskt Demenscentrum
– Monica Rydén, projektledare för Det ska vara lätt att handla, Myndigheten för delaktighet
– Maya Saksi, chefredaktör, Fri Köpenskap

15.00-15.45

Ekologiskt eller Närproducerat – vad är egentligen bäst?

Övervåningen

I en tid när de flesta vill hjälpa till att skapa en bättre miljö, varför är det fortfarande så svårt att veta vad som är rätt att göra? Denna timme diskuterar och debatterar vi frågan om närproducerat och Svenskt är viktigare än Ekologi – eller är det tvärtom?

Medverkande:
Anita Falkenek, Vd, KRAV
Maria Forshufvud, Vd, Svenskmärkning AB
Emelie Hansson, Hållbarhetsansvarig, Lidl
Marcus Pettersson, Packmarknaden
Kerstin Lindvall, direktör corporate responsibility, ICA

15.00-15.45

Innovation för hållbarhet

Undervåningen

Dagens konsumenter är mer miljömedvetna än någonsin och hela samhället strävar mot en mer hållbar utveckling. Det ställer höga krav på företagens produktutveckling. Men vilket ansvar har egentligen producenterna? Och är handeln och producenterna överens om hur vi bygger ett hållbart samhälle?
Seminariet inleds med. att Erik Hedén på SB Insight presenterar den första stora kartläggningen av cirkulär ekonomi i Norden – rapporten ”The Nordic Market for Circular Economy”. Därefter kommer Simon Hoffmeyer Boas på Carlsberg att berätta om utvecklingsprojektet ”Green Fiber Bottle” – en 100 procent biologiskt nedbrytningsbar ölflaska. Seminariet avslutas med en diskussion tillsammans med Svensk Fågel, Svenska Retursystem, med flera. Dessutom presenteras en ny studie, baserad på 21 000 måltider, som visar varför konsumenter väljer en viss vara/produkt.

Medverkande: SB insight Erik Hedén, Carlsberg Simon Hoffmeyer Boas, Svensk Retursystem Anna Elgh, Svensk Fågel Maria Donis Erik Lindroth, hållbarhetschef för Tetra Pak North Europe

Moderator: Johan Kaij, Marketing Clinic

09.00-11.30

Återvinningsbara förpackningar i cirkulär ekonomi?

Undervåningen

Trots att arbetet mot en ökad återvinning av förpackningar pågått i ett par decennier, är det fortfarande att förpackningar i stor utsträckning inte konstrueras och utformas med tillräckligt fokus på återvinningsbarhet.

Ofta förefaller det som att lätta multimateriallösningar, som är svåra eller omöjliga att materialåtervinna ”vinner” över något tyngre monomateriallösningar som är betydligt lättare att återvinna.

Att svara på vilka lösningar s o m är bäst kräver ett holistiskt perspektiv och en helhetsbild som tar hänsyn till alla faktorer: ekonomiska, ekologiska, politiska med flera.

De här frågeställningarna lyfter tidningarna Recycling och Packmarknaden i Almedalen den 6 juli. Under en halvdag kommer ett antal intressenter, branschaktörer med flera att ge sin syn på framtidens förpackningar och återvinningen av dessa.

Med i Panelen:
Peter Johansson, Svensk Avfallsrådgivning
Erik Elvingsson Hedén, SB INSIGHT
Ann Christiansson, Svensk Handel
Anna Lilja, Konsumentföreningen
Johan Hultberg, Nya Moderaterna
Erik Lindroth, Tetra Pak
Kent Carlsson, FTI
Lina Bergström, Återvinningsindustriernas
Aylin Farid, Avfall Sverige
Suwar Mert, Pantapasen.se
Carl Schlyter, Miljöpartiet